Guldbæk Friskole har eksisteret som friskole siden 1959 og bygger på grundtvig-koldske skoletanker.

En engageret og aktiv forældrekreds har været karakteristisk for skolen i alle dens leveår, lige som et tæt samarbejde og  kontakt mellem skole og hjem er et nøglepunkt for Guldbæk Friskole.