Der tilbydes undervisning fra 0. til 7. klasse.  Vi drager nytte af den fordel, der ligger i at være en lille skole og med en lav klassekvotient, opnår vi de bedste betingelser for det enkelte barn i undervisningen.

Igennem temaundervisningen skaber vi en større helhed og sammenhæng i de fag og færdigheder, børnene skal tilegne sig i grundskolen. Der er stor medindflydelse og medansvar for egen læring og eleverne får gode kompetencer til at opsøge, tilegne sig og ikke mindst videreformidle viden.

Skolen prioriterer:

Høj faglighed – boglige og kreative fag vægtes ligeligt.

Små klasser – udnytte den fordel, der ligger i det nære miljø og den lave klassekvotient og derved opnå optimale betingelser.

Dygtige lærer – en levende skole, der til stadighed er bevidst om samfundets udvikling, i tæt samarbejde med engagerede lærere.

Temaundervisning – 4 temaer om året valgt ud fra kulturelle eller aktuelle kriterier.

Morgensang og fortælling – at bevare dansk/nordisk kulturtradition – kulturelle overleveringer, morgensang og fortælling.

Plads til at være dygtig – et hjemligt og overskueligt miljø, hvor alle kan føle sig trygge og der er plads til at være barn og være dygtig.

Tæt samarbejde – et tæt samarbejde mellem skole og hjem samt høj grad af forældreindflydelse.

Fællesskab – at være et sted, hvor alle kan føle sig frie og gensidigt påvirke hinanden til at yde og nyde fællesskabet og acceptere forskelligheder.