SFO

Skolefritidsordning for elever fra børnehaveklassen til og med 6. klasse.

I SFO’en kan børnene deltage i mange forskelligartede aktiviteter. Der er filmdage, værksteder og masser af muligheder for frie lege på skolens dejlige udeområde og legeplads. Hver dag får børnene brød kl. 14.

SFO-nyt

SFO-nyt er vores nyhedsbrev som udkommer én gang om måneden, og fortæller om, hvilke aktiviteter børnene kan vælge i den kommende måned, om hvilke nyanskaffelser der er foretaget og om, hvad den forløbne måned har budt på af oplevelser og sjove påfund.

Åbningstider

Den daglige åbningstid er 07.00-17.00 undtagen fredag, hvor vi lukker kl. 16.00. SFO’en er lukket mellem jul og nytår, grundlovsdag, dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt i uge 29, 30 og 31, men er ellers åben i skoleferier.

Ellers hold godt øje med kalenderen på ForældreIntra!

I det daglige, husk da….

  • Hver dag overtøj, regntøj og hjemmesko – og næsten vigtigst – skiftetøj.
  • At give besked når du går hjem.
  • At rydde op.
  • Også at rydde op på børnenes garderobeplads hver dag inden de går hjem.
  • Støvlerne skal væk fra skoreolerne af hensyn til rengøringen.
  • Alle skolebørn får udleveret en mulepose, hvori alt skal opbevares, som ikke tages med hjem.