Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøvurdering 2019

Ifølge Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø skal skolens ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på skolen.

Resultaterne skal understøtte skoler og kommuner i deres fortsatte arbejde med at skabe og bevare et godt undervisningsmiljø.

Link til Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

På Guldbæk Friskole har vi benyttet Undervisningsministeriets Trivselsværktøj www.nationaltrivsel.dk.

 

Gennemførelse

Skolens elever har i april udfyldt et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaerne er udarbejdet med et skema til elever fra 0. – 3. klasse og et til elever i 4. – 9. klasse. Der er i alt indkommet 48 besvarelser ud af 49 mulige. Disse besvarelser danner grundlag for det statistiske materiale.

Spørgsmålene stillings indenfor områderne: Faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Desuden stilles der spørgsmål til elevernes fysiske og æstetiske omgivelser.

Resultater

Undervisningsministeriet har udviklet fire såkaldte differentierede indikatorer som indfanger de fire ovenstående områder af trivsel. Disse indikatorer dannes dog kun på 4. – 9. klassetrin.

Hver indikator måler elevernes gennemsnitlige trivselsscore på rækken af spørgsmål, som den enkelte indikator bygger på. Indikatorerne angiver herefter andelen af elever, der har en gennemsnitlig trivselsscore mellem enten 1,0-2,0/2,01-3,0/3,01-4,0/4,01-5,0. Her angiver 1 den ringest mulige trivsel, mens 5 angiver den bedst mulige trivsel.

På 0. – 3. klassetrin indeholder resultaterne kun en spørgsmålsfordeling efter samme temaer, hvilket betyder, at der ikke udregnes en trivselsscore for denne målgruppe. Man kan derfor ikke på samme måde, som med 4. – 5. klasse, samle resultaterne for at få et sammenligningsgrundlag.

Herunder kan du læse resultatet af skolens undervisningsmiljøvurdering samt handleplan herfor.

Undervisningsmiljøvurdering Guldbæk Friskole 2019

Næste undervisningsmiljøvurdering er under udarbejdelse.