Om skolen

Der tilbydes undervisning fra 0. til 7. klasse. Vi drager nytte af den fordel, der ligger i at være en lille skole og hvor alle kender alle. 

Igennem temaundervisningen skaber vi en større helhed og sammenhæng i de fag og færdigheder, børnene skal tilegne sig i grundskolen.  

Der er stor medindflydelse og medansvar for egen læring og eleverne for gode kompetencer til at opsøge, tilegne sig og ikke mindst videreformidle viden. 

Vores friskole prioriterer

På Guldbæk Friskole prioriterer vi nedenstående områder i vores hverdag. 

Temaundervisning – fire temaer om året valgt ud fra kulturelle eller aktuelle kriterier. 

Tæt samarbejde – et tæt samarbejde mellem skole og hjem samt høj grad af forældreindflydelse. 

Fællesskab – at være et sted, hvor alle kan føle sig frie og gensidigt påvirke hinanden til at yde og nyde fællesskabet og acceptere forskelligheder.

Dygtige lærere – en levende skole, der til stadighed er bevidst om samfundets udvikling, i tæt samarbejde med engagerede og nærværende lærere.

Plads til at være dygtig – et hjemligt og overskueligt miljø, hvor alle kan føle sig trygge og der er plads til at være barn og være dygtig.

Høj faglighed – boglige og kreative fag vægtes ligeligt. 

Samlæsning – for at sikre  barnet en social sammenhæng med de bedste muligheder for at finde nogen at spejle sig i – både socialt og fagligt, uden at gå på kompromis med nærhed og overskuelighed. 

Morgensang og fortælling – at bevare dansk/nordisk kulturtradition, kulturelle overleveringer, morgensang og fortælling.

Læs mere om skolen

Læs mere omkring vores skole, hverdagen og vigtige informationer. 

Skolens hverdag

Du kan læse mere om skolens hverdag.

Vores traditioner

Læs mere om vores traditioner.

SFO

Der er tilknyttet en SFO til Guldbæk skole.

Værdigrundlag

Tekst ind.

Vedtægter

Tekst ind.

Skolepenge

Tekst ind

Indmeldelse

Tekst ind

Kontakt vores Medarbejdere

Her kan du finde navn og mail på vores medarbejdere. Du er velkommen til at skrive til os.

Jens Chr. Møller

Skoleleder

Mail: guldfri@guldbaek-friskole.dk

Annette Kappel

lærer

Mail: ak@guldbaek-friskole.dk

Gunda Bach

lærer

Mail: gb@guldbaek-friskole.dk

Jesper Witting

Lærer

Mail: jw@guldbaek-friskole.dk

Kira Olesen

Lærer

Mail: kt@guldbaek-friskole.dk

Susanne Tækker

Lærer

Mail: st@guldbaek-friskole.dk

Mette Fuglsang

Børnehaveklasseleder

Mail: mf@guldbaek-friskole.dk

Iben Duus Jørgensen

SFO-medarbejder

Mail: ij@guldbaek-friskole.dk

Marie Louise

SFO-medarbejder

John Borg

Pedel

Mads Hjelm

Pedel

Ulla Damsted

Sekretær

Mail: sekretaer@guldbaek-friskole.dk

Vores bestyrelse

Kontakt vores bestyrelse

Merete Sørensen

Formand

Skodshøj 31
9530 Støvring
Tlf.: 41787910

Christian Hostrup

Næstformand

Bopladsen 47B
9230 Svenstrup J
Tlf.: 30214040

Jan Hvid

Kasserer

Storhøjvej 8
9530 Støvring

Lotte Zeilau Thorsted

Menigt medlem

Skovbrynet 1
9530 Støvring

Caroline Sørensen

Sekretær

Ærtebjergvej 48
9230 Svenstrup J

Luk menu